Webradio

No comments

Nu är våra webbsändningar åter igång, med ett enklare gränssnitt för våra lyssnare.
Numera kan man få in vår webbradio via hemsidan, shoutcast.com, och tunein.com, vilket innebär att ingen längre skall ha svårigheter för att kunna lyssna på oss. Shoutcast och TuneIn fungerar även att få in via smartphones och liknande. Mycket nöje önskar vi på Radio 92.

No Comments Yet.

Leave a comment

%d bloggare gillar detta: